De miereneter

  • 60 cm lang wordt de tong van een grote miereneter en met 10 tot 15 millimeter is deze ook nog eens bijzonder smal.

  • 25 jaar oud worden de bijzondere dieren gemiddeld in gevangenschap.

  • 160 keer per minuut kan hij z'n tong in- en uitrollen.

  • 2 meter lang is de grote miereneter van zijn neus tot aan zijn staartpunt

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.