Luiaard weetjes

Wist u dat...

  • Het idee dat luiaards 18 uur per dag slapen een mythe is? Uit onderzoek blijken luiaards in het wild iets minder dan 10 uur per dag te slapen.
     
  • Een luiaard gemiddeld zo'n één keer per week uit de boom komt om zijn behoefte te doen?
     
  • Een luiaard op de grond niet sneller loopt dan 2,5 meter per minuut? Over een afstand van een kilometer zou hij 6,5 uur doen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.