Leeuwen kunnen brullen, maar niet....

Leeuwen kunnen wel brullen, maar niet spinnen. Door zijn imposante uiterlijk, staat hij in vele delen van de wereld bekend als "de koning der dieren". Hoewel het mannetje er met zijn manen heel indrukwekkend uitziet doen de vrouwtjes het meeste werk bij de jacht.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.