Katten weetjes

Wist u dat...

  • Katten echt wel kunnen zwemmen?

  • Chocolade giftig is voor zowel een hond als een kat?

  • Katten nagelbijters zijn?

  • Katten de smaak zoet niet kunnen proeven?

  • Een kat die met haar staart kwispelt geïrriteerd of boos is?

  • Een kat ongeveer 3 tot 4 uur per dag bezig is met vachtverzorging?

  • Katten vooral in het schemerlicht goed kunnen zien?

  • Een kat rond 7 jarige leeftijd al de eerste ouderdomsverschijnsel kan vertonen?

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.