Katten dromen

Het staat vast dat katten kunnen dromen en hun belevenissen tijdens het slapen verwerken. Dit is onderzocht door Professor Dr. Ingo Nolte, hoofd van de diergeneeskundige hogeschool in Hannover. Veel wetenschappers hebben het slaap gedrag van katten onderzocht. Het resultaat: het is zo goed als zeker dat katten een deel van hun slaap met dromen doorbrengen.

Katten doorlopen tijdens het slapen net als andere dieren en mensen bepaalde fasen, de zogenaamde slaapfasen. Na het inslaap vallen worden als eerst de neutrale netwerken in de hersenen uitgeschakeld. Het bewustzijn verdwijnt, dit is de diepe slaap. Vervolgens begint de zogenaamde Remslaap. Dit staat voor Rapid Eye Movement of snelle oogbewegingen. Dit is de fasen waarin wij mensen intensief dromen en katten blijkt nu ook.

Katten dromen meerdere keren per dag. Dit gebeurt altijd tussen langere slaapfasen, maar het dromen zelf duurt meestal niet meer dan 5 minuten.

Dus als uw kat lekker ligt te slapen en ineens gaan de gesloten ogen heen en weer of trillen de snorharen, maakt de kat loop bewegingen met de voetjes dan is deze zeer zeker aan het dromen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.