Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken voor een consult voor uw huisdier. We maken afspraken 's morgens tussen 8.30 en 12.30 uur en 's middags tussen 14.00 en 16.30 uur. Op maandag en donderdag kunt u ook in de avond tussen 17.30 en 19.30 een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak vragen wij altijd naar de reden van het bezoek, zodat wij voldoende tijd voor u en uw dier kunnen reserveren. U kunt ons bereiken op 023-5310880.

Indien u de gemaakte afspraak niet na kunt komen, vragen wij u deze tijdig telefonisch af te zeggen.

Wij zullen kosten in rekening brengen voor niet nagekomen afspraken.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.