Gapen is aanstekelijk

Gapen ook aanstekelijk werkt naar uw hond. Gapen betekent niet altijd dat uw hond moe is, het kan een hond ook helpen te kalmeren als deze gespannen of opgewonden is. Veel honden gapen bijvoorbeeld uit angst in de wachtkamer van de dierenarts of uit enthousiasme voor het wandelen. Er zijn aanwijzingen dat gapen de hartslag stimuleert en de hersenen voorziet van extra zuurstof. Er zijn ook theorieën dat honden gapen wanneer ze zich vervelen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.