Darm van een cavia

De darm van een cavia is 2.3 meter lang. Dan gaan we uit van een cavia, met een gemiddelde lichaamslengte van 30cm.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.