Chippen verplicht

Honden geboren na 1 april 2013 binnen 7 weken na de geboorte gechipt moeten worden en binnen 8 weken na geboorte bij een aangewezen databank geregistreerd moeten worden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.