Eerst brabbelen, dan zingen

Kleine kinderen leren te praten door goed naar hun ouders te luisteren en ondertussen lekker mee te brabbelen, totdat ze de woorden en hun betekenis hebben geleerd. Onderzoekers ontdekten onlangs dat jonge zebravinken op dezelfde manier leren zingen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.