Leguaan

Hoe goed leguanen horen, hangt af van hun lichaamstemperatuur. Normaal gesproken kunnen de reptielen frequenties tussen 500 en 3000 hertz waarnemen. Hebben ze het echter te warm of koud, dan horen ze vooral de hoge frequenties slechter.

 

leguaan

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.