EHBO app

Omdat gezondheid verder gaat dan alleen goede voeding, heeft Royal Canin samen met dierenartsen een unieke EHBO App voor kat en hond ontwikkeld. Deze App is gratis te downloaden voor iPhone (App Store) en Android (Google Play Store), zoekfunctie 'EHBO kat en hond'.
Voor meer informatie naar de website.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.