200 miljoen geurcellen

Een kat zo’n 200 miljoen geurcellen in zijn neus heeft. Daardoor zal hij een mogelijke ontmoeting met soortgenoten ruiken. Daarom hebben katten ook een voorkeur voor kattengrit zonder parfum

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.