Klassieke rolverdeling keizertamarin

keizertamarinnen een klassieke rolverdeling kennen? Het dominante vrouwtje paart met alle mannetjes in de groep. Omdat ze niet weet wie de vader is van haar meestal 2 tot 3 jongen, zorgen alle mogelijke vaders voor de jongen. Zij brengen de kleintje alleen naar de moeder toe als ze moeten drinken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.