Broedbuidel zeepaardjes

Vrouwelijk zeepaardjes tot wel 500 eitjes leggen in de broedbuidel van de mannelijke zeepaardjes. Het mannetje draagt de baby's bij zich tot deze zelfstandig kunnen leven.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.