Aanmelden als klant

HOUDT HET CHIPNUMMER EN PASPOORT NUMMER BIJ DE HAND.

Wegens aanhoudende drukte kan het voorkomen dat we voor nieuwe aangemelde klanten geen afspraak op korte termijn kunnen inplannen.

U heeft een UBN (uniek bedrijfsnummer) nodig, als u een hond wil laten chippen.

Behandelovereenkomst

Als u zich in wilt schrijven bij onze kliniek moet u éénmalig onze behandelovereenkomst invullen en ondertekenen. Zonder deze behandelovereenkomst kunnen we u helaas niet helpen. Steeds als wij uw dier onderzoeken of behandelen, is de behandelovereenkomst van kracht.
Er gelden een aantal voorwaarden en regels waaronder wij onze werkzaamheden verrichten. Door inschrijving bij onze kliniek verklaart u akkoord te zijn met deze voorwaarden. Wij verzoeken u de inhoud van deze brief goed door te lezen en voor akkoord te ondertekenen. U ontvangt een kopie van deze behandelovereenkomst.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die wij in verband met het onderzoeken of behandelen van uw dier verrichten, zijn de geldende Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde versie 2018 van toepassing. De algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website en op ons prikbord bij de voordeur in de kliniek. De algemene voorwaarden bevatten onder andere een beperking van onze aansprakelijkheid.

Kosten en afspraken

De kosten van een consult of standaardbehandeling zijn ter inzage te vinden in onze kliniek en op onze website. Als uw dier een meer specifieke behandeling nodig heeft of nader onderzoek moet worden verricht, kunt u de dierenarts voorafgaand aan het onderzoek of de behandeling een kostenindicatie vragen. Wanneer de behandelend dierenarts voorziet dat de kosten van het onderzoek of de behandeling hoger uitpakken zoals is afgesproken, is het uitgangspunt dat wij eerst contact met u opnemen om de kosten te bespreken. In sommige gevallen is het met het oog op het welzijn of de gezondheid van uw dier niet mogelijk om contact met u op te nemen om de meerkosten te bespreken.
U dient de kosten voor het consult, onderzoek of behandeling en de benodigde medicatie na afloop contant of per pin te betalen, tenzij wij daarover met u vooraf een andere afspraak hebben gemaakt. De handelingen die zijn verricht, worden verwerkt in ons administratiesysteem. Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen, het is niet mogelijk om online of per e-mail een afspraak te maken. Als u een afspraak heeft gemaakt, gaan we ervan uit dat u (op tijd) aanwezig bent. Bent u verhinderd? Wilt u dit zo snel mogelijk telefonisch laten weten, anders zien we ons helaas genoodzaakt u de consultkosten door te berekenen

Derden

Indien iemand anders dan uzelf uw huisdier naar onze praktijk brengt, gaan wij er vanuit dat dat op uw verzoek gebeurt. Wij zullen dan ook uw huisdier onderzoeken en/of behandelen met toepassing van de in deze brief beschreven afspraken en voorwaarden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit onderaan deze brief aangeven.

Privacy

Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, maar het kan soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden die betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van uw huisdier. Hierbij kunt u onder andere denken aan de verzekeraar van uw huisdier, een in te schakelen specialist of laboratoria. Met persoonsgegevens bedoelen wij uw NAW-gegevens, e-mailadres en de (medische) gegevens van uw huisdier, waaronder het eventuele chipnummer. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar na de laatste behandeling of zoveel langer als nodig is om onze rechtspositie te beschermen. Het privacyreglement van onze praktijk vindt u op onze website.

Nieuwsbrief

Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief per e-mail. Onderaan deze brief kunt u aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen, u kunt zich ten alle tijden weer afmelden