Een kip ook eieren legt zonder een haan

Een kip heeft geen haan nodig om eieren te leggen. Zonder haan is het ei niet bevrucht. Nadat het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen duurt het 25 tot 26 uur voordat het ei gelegd wordt.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.