Eekhoorns leggen hun reserve voorraad aan

Eekhoors deze periode druk bezig zijn met eten en met het aanleggen van hun reservevoorraad. Ze houden geen winterslaap, bij guur weer blijven ze in hun nest en als het beter weer is bezoeken ze hun wintervoorraden.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.