Alleen een mannetjes kanarie zingt

Een mannetjes kanarie begint met zingen vanaf ongeveer 6 maanden leeftijd. Dit doet hij om indruk te maken op de vrouwtjes en om hun territorium af te bakenen. Tijdens de rui wordt er niet gezongen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.