Vlekkenpatroon Giraf

Ieder vlekkenpatroon voor een giraf uniek is. De vlekken verschillen in kleur en vorm. Bij mannelijke giraffen worden de vlekken donkerder zodra ze ouder worden. Mannetjes die ongeveer 9,4 jaar oud zijn, hebben geheel zwarte vlekken. Uit onderzoek is gebleken dat mannetjes gemiddeld  16 jaar en maximaal 22 jaar oud worden. Vrouwtjes worden ouder, zij worden maximaal 26 jaar oud.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.