Olifanten slapen zelden

Olifanten zelden slapen, ze doen gemiddeld twee uur hun ogen dicht en blijven daarbij vooral staan. Maar er kunnen ook dagen voorbij gaan dat een olifant niet slaapt.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.