Lellies giftig zijn voor katten

Alle lelies van de familie met de latijnse namen Lilium en Hemerocallis voor katten zeer giftig zijn! Alle plantdelen: bladeren, bloemen, meeldraden en stampers bevatten de giftige stoffen. De bloemen zijn het meest giftig. Laat uw kat ook niet van het water drinken waar de lelies in staan.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.