Haai slechts 14 dagen met tand doet

Haaien nooit tandloos zijn. De tanden staan in rijen achter elkaar, als de voorste rij tanden afbreekt of verslijt wordt deze tand gewoon vervangen door een andere tand die al klaar staat in de volgende rij. Sommige haaien verliezen telkens één of twee tanden, terwijl andere soorten zoals de doornhaaien een hele rij tanden tegelijk wisselt. Tijdens de groei worden de tanden steeds groter dan de voorlopers. Een haai verslijt soms wel meer dan duizend tanden! Een nieuwe tand kan vervangen worden in slechts 24 uur.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.