Ezel 45 jaar oud kan worden

Ezels kunnen heel oud worden, 45 jaar is geen uitzondering. De lange oren van de ezel waren vroeger het symbool voor wijsheid.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.