Er een gps tracker bestaat voor honden en katten

Met de tracker kunt u uw huisdier volgen, het apparaat kunt u bevestigen aan de halsband.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.