Vrouwtjes kanaries niet zingen

Vrouwtjes kanaries zingen helemaal niet, alleen de mannetjes zingen. Dit doen ze vooral om indruk te maken op de vrouwtjes.
Veel mensen willen een kanarie omdat ze zo mooi zingen, u moet dan wel een mannetje nemen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.