Pandaberen een zesde vinger hebben

Pandaberen aan hun voorpoten een “zesde”vinger hebben. Dit verlengde handwortelbeentje gebruiken ze als een kleine duim om bamboestokken gemakkelijker te kunnen grijpen en veiliger met hun tanden te bewerken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.