Zoek

Regelmatig worden wij geconfronteerd met huisdieren die zijn zoekgeraakt. De onzekerheid over het lot van je dier is slopend. Gelukkig worden de meeste huisdieren weer teruggevonden, zeker nu veel dieren gechipt zijn. Ooit kreeg ik een telefoontje van een opgeluchte mevrouw die haar poes na 3 maanden had teruggevonden. Ze wist zeker dat het haar kat was, maar ze had 1 vraag. Kan het zijn dat ze van schrik grijs geworden was? Ik nodigde haar uit om naar de praktijk te komen. Mijn vermoeden bleek juist: niet alleen het chipnummer klopte niet, maar de gevonden kat bleek ook een kater te zijn en geen poes.

Een vriendin van ons had in haar jeugd een landschildpad die ze van haar oma had geërfd. Padje leefde in de tuin en was regelmatig “zoek”. Voor het gemak had haar vader toen een oranje vlaggetje op het schild geplakt. Op een dag was Padje weer zoek, maar deze keer was er in de tuin ook nergens een oranje vlaggetje te zien. Via de dierenbescherming kwam ze erachter dat er een schildpad gevonden was op de Heemsteedse dreef. Een automobilist had nog net op tijd kunnen remmen voor “iets” met een oranje vlaggetje. 

Helaas is het niet altijd even makkelijk om een huisdier met een chip bij de eigenaar terug te bezorgen. We komen dieren tegen die wel gechipt zijn, maar waarvan de chip niet geregistreerd is. Ook komt het voor dat een eigenaar verhuisd is of een ander telefoonnummer heeft, maar deze verandering niet aanpast in de databank waar de chip geregistreerd is. Voor ons levert dit vaak veel speurwerk op. Soms moeten we dan via de oude buren het nieuwe adres achterhalen.

Mijn boodschap is duidelijk: chip je huisdier en vergeet niet bij verhuizing of bij verandering van je telefoonnummer deze wijziging door te geven. Zorg hiernaast ook voor duidelijke foto's. Je kan maar beter voorbereid zijn.....

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Baljet

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.