Op welke leeftijd moet mijn pup worden gevaccineerd?

Pups moeten gewoonlijk op 6 weken voor het eerst gevaccineerd worden. Met deze vaccinatie worden zij tegen hondenziekte en Parvo beschermd. Op 9 weken krijgen zij de vaccinatie tegen de Ziekte van Weil, Parvo en Kennelhoest (Para-influenza en Bordetella). Dan herhalen we op 12 weken de hondenziekte, leverziekte, Parvo en Ziekte van Weil.
Op één jaar leeftijd wordt de bovengenoemde cocktail met kennelhoest herhaald. Daarna is het bij het vaccin dat wij gebruiken nodig om éénmaal per jaar te vaccineren tegen de Ziekte van Weil en kennelhoest en éénmaal in de drie jaar te vaccineren tegen hondenziekte, leverziekte en Parvo. Indien u uw hond mee wilt nemen naar het buitenland moet hij/zij tegen rabiës gevaccineerd worden. Dit kan pas vanaf 12 weken leeftijd, de vaccinatie moet 21 dagen inwerken voordat deze geldig is om mee te reizen. 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.