Mijn kat niest, moet ik dan langskomen?

Katten kunnen net als mensen verkouden zijn en daarbij gaan niezen. Er is dan niet meteen sprake van niesziekte, maar we moeten daar wel bedacht op zijn. Als uw kat continu zit te niezen, een snotneus en of uitvloeiing van de ogen heeft is het verstandig om langs te komen. Als katten een verstopte neus hebben kunnen ze minder goed ruiken en daardoor stoppen met eten. Het is voor katten niet goed als ze langer dan 1 dag niet eten!

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.