Regelmaat

Regelmaat is belangrijk, zeker voor oudere mensen en dieren. Vaak vertel ik op het spreekuur het verhaal dat opa en oma na een kinderfeestje ook een paar dagen van slag kunnen zijn.

Ook ik ben trouwens zo'n regelmaatmens en hou niet van hele onverwachte dingen of veranderingen in de dagelijkse routine. Tijdens mijn weekend in Londen werd ik 's ochtends om half zeven wakker. Ik wist op dat moment even niet waar ik was. Ik miste Joep (hond) die altijd naast mij ligt te slapen en was ervan overtuigd dat er iets aan de hand was. Het duurde even voordat ik besefte dat ik me in een hotelkamer bevond en de dagelijkse routine niet van toepassing was.

Joep wordt altijd om 6 uur wakker en gaat dan zachtjes om aandacht vragen. Bij geen reactie volgt natuurlijk de volgende fase die minder zachtzinnig is. Het draait meestal om eten en het doen van een plas. Waar we starten met een zacht gesnuif, komt hij vervolgens langzaam in beweging met een kleine dribbel over het bed en dit blijft hij, met tussenpozen, volhouden. Bij nog steeds geen gehoor start zachtjes piepen; bij al deze onrust denk ik soms:  "Nog heel even slapen Joep, nog heel even". Joep is de liefste van de hele wereld, maar hij wordt niet graag genegeerd. Zijn volgende stap is het langzaam laten opkomen van een blaf die begint in een secondenlange zachte rrrrrrrrrrrrrrrrr en eindigt in een harde blaf. Dat is meestal het moment dat ik een dwingende por aan mijn partner geef!

In Londen gebeurde dat niet. Hij was aan het logeren bij Gwen, één van mijn lieve assistentes, waar hij liefdevol was opgenomen in haar gezin. Een paar minuten later kreeg ik via de WhatsApp één van de leukste foto's die ik ooit heb gekregen.

Joep en Brenn

Ook daar was Joep een dwingeland die qua tijd duidelijk liet weten dat het 'Joep heeft honger en moet een plas' tijd was. En ja, soms is dat irritant en vroeg, maar als je Joep diep in zijn oog kijkt vergeef je hem alles.

Joep loopt nog steeds op tijd en leeft op regelmaat en het gaat op zijn 17-de goed met hem.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem Baljet

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.