Hydrochloorthiazide

Werkzame stof: Hydrochloorthiazide.

Indicatie: Plastablet, ofwel diureticum.

  • Behandeling ascites, (long)oedeem en hypertensie. Vaak ter aanvulling van furosemide.
  • Verminderen van hoeveelheid calcium die wordt uitgeplast, met name bij vorming stenen en gruis.

Dosering:
Hond:
1-2 maal daags 0,5 tot 4 mg/kg.

Kat:
1-2 maal daags 1 tot 4 mg/kg.

Konijn:
2 maal daags 5 mg/kg en veel groenvoer (calcium-arm en extra vitmaine C).

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten. Beste werking als gegeven in combinatie met zoutarm dieet.

Bijwerkingen: Teveel bloedsuiker, te laag bloedkalium en natrium.

Contra-indicatie: Nierfalen. Leverfalen. Dracht. Suikerziekte.

Overdosering: Hersenproblemen. Maagdarmklachten.

Opmerking: Hydrochloorthiazide is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Bij mensen wordt het gebruikt bij hypertensie en oedeemvorming. Dit medicijn is niet geregistreerd voor honden, katten en konijnen, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij deze dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.