Penny Kieft met zwangerschapsverlof

Penny is al lange tijd bij ons werkzaam als paraveterinair assistente, katten gedragsdeskundige en kattentrimster.

Priscilla van Deursen zal ons team tijdelijk versterken.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.