Zitac

Werkzame stof: Cimetidine.

Indicatie: Braken ten gevolge van chronische maagontsteking. Remming van de maagzuur- en pepsine secretie bij acute maagontsteking (gastritis).

Dosering:
Hond: 3 maal daags 5-10mg/kg.
Kat: 2 maal daags 2,5-5 mg/kg.
Bij voorkeur op de nuchtere maag ingeven of vlak voor de maaltijd.

Bijwerking: Diarree, spierpijn, sloomheid, koorts.

Contra-indicatie: Drachtige dieren.

Overdosering: Gedragsveranderingen.

Opmerking: Indien Zitac samen met Metoclopramide gegeven wordt, dan moet u:

  • een half uur voor de maaltijd Metoclopramide geven,

  • een kwartier voor de maaltijd Zitac geven.

Soms moet Zitac minstens 2 weken gegeven worden voordat er effect wordt gezien, dan behandeling nog met 2 weken verlengen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.