Ziekte en preventie

Oormijt

Fretten hebben vaak last van oormijt. Ze kunnen dan veel jeuk en bruin korrelig oorsmeer hebben, maar er zijn niet altijd symptomen. Het is verstandig om de fret te laten controleren en zo nodig te laten behandelen. Het is dan van belang dat alle fretten tegelijkertijd worden behandeld omdat ze elkaar kunnen besmetten.

Hondenziekte

De fret kan via de lucht, speeksel, urine en ontlasting geïnfecteerd raken met het hondenziekte-virus. Deze ziekte verloopt altijd dodelijk. Symptomen zijn ontstoken ogen, koorts of epileptiforme aanvallen. U kunt de ziekte voorkomen door preventief te enten.

Ontwormen

Het is een fabeltje dat fretten standaard ontwormd moet worden. Fretten hebben een natuurlijke weerstand tegen wormen en hoeven dus niet standaard ontwormd te worden. Als u vermoedt dat er wormen in de ontlasting zitten, kunt u een ontlastingsonderzoek laten doen waarna u zo nodig een passend wormmiddel kunt geven.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.