Werkzaamheden Kenaupark vanaf 28 augustus

De Kenaubrug is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Als u het Kenaupark via de Kinderhuisvest verlaat mag u niet links afslaan richting de Parklaan.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.