Vetmedin

Werkzame stof: Pimobendan.

Indicatie: Vermindering van symptomen van chronisch hartlijden dat veroorzaakt wordt door bepaalde cardiomyopathieën of kleplijden.

Dosering: Hond:2 maal daags 0,25 mg/kg

Vetmedin® wordt vaak gecombineerd met Furosemide en een ACE remmer. In principe wordt Vetmedin® nooit als enige medicatie gegeven.

Toedieningswijze: Oraal, 1 uur voor het eten ingeven, op nuchtere maag.

Bijwerkingen: Braken en hartkloppingen.

Contra-indicatie: Hypertrofische cardiomyopathie. Obstructie van de bloedvaten.

Opmerking: Bij honden met bestaande diabetes mellitus dient het glucosegehalte in het bloed gedurende de behandeling regelmatig te worden gecontroleerd.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.