Ursochol

Werkzame stof: Ursodeoxycholzuur 50 mg

Indicatie: Ophoping van galzuren in de lever. Kleine galstenen in de lever, chronische leveraandoeningen.

Werking: Verdunnen van gal waardoor betere doorstroming. Verminderd levertoxiciteit van galzuren. Kleine galstenen.

Dosering: 2 maal daags 7.5 mg/kg of 1 maal daags 15 mg/kg. Lang behandelen, meer dan 3-4 maanden.

Toedieningswijze: Oraal, liefst met eten geven.

Contra-indicatie: Ophoping van galzuren of galstenen buiten de lever.

Overdosering: Diarree.

Opmerking: Regelmatige controle leverfunctie vereist.

Ursochol is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.