Ulcogant

Werkzame stof: Sucralfaat

Indicatie: Bescherming van slokdarm, maag en darmwand bij zweren, ontstekingen of bloedingen.

Als fosfaatbinder bij katten met nierproblemen.

Dosering:
Hond < 20 kg:
3 tot 4 maal daags 0.5 gram.

Hond > 20 kg:
3 tot 4 maal daags 1 –2 gram.

Kat:
3 tot 4 maal daags 0.25 – 0.5 gram.

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: Oraal, liefst op nuchtere maag.

Bijwerkingen: Kan constipatie veroorzaken. Verminderde werkzame stof van fluoroquinolonen.

Contra-indicatie: Geperforeerde maagzweer. Tekort aan fosfaat in bloed.

Opmerking: Ulcogant is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.