Tramadol

Werkzame stof: Tramadolhydrochloride.

Indicatie: Pijnstilling met opioide werking, voor zowel orthopedische pijn als weke delen pijn.

Dosering:
Hond:
2 tot 4 maal daags 2 – 5 mg/kg

Kat:
2 maal daags 2 – 4 mg/kg

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Sedatie gastro-intestinale problemen. Sedatie. Dysforie (sombere stemming) bij katten. Risico op verhoogde epileptische aanvallen.

Contra-indicatie: Epilepsie.

Opmerking:
Tramadol mag samen met NSAID´s (Rimadyl, Carporal, Metacam, Tolfedine, Ketofen) gegeven worden.

Tramadol mag ook samen met corticosteroïden (Prednoral, dexamethason) gegeven worden. NSAID´s mogen niet samen met corticosteroïden gebruikt worden!

Tramadol is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.