Tralieve

Bijsluiter tralieve hond 20mg en 80mg

Indicatie: Pijnstilling met opioide werking, voor zowel orthopedische pijn als weke delen pijn.

Dosering:
Hond:
2 tot 4 maal daags 2 – 5 mg/kg

Doeldier: Hond

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Sedatie gastro-intestinale problemen. Sedatie. Dysforie (sombere stemming) bij katten. Risico op verhoogde epileptische aanvallen.

Contra-indicatie: Epilepsie.

Opmerking:
Tramadol mag samen met NSAID´s (Rimadyl, Carporal, Metacam, Tolfedine, Ketofen) gegeven worden.

Tramadol mag ook samen met corticosteroïden (Prednoral, dexamethason) gegeven worden. NSAID´s mogen niet samen met corticosteroïden gebruikt worden!

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.