Tolfedine

Werkzame stof: Tolfenamzuur.

Indicatie: Pijnbestrijding en remming van acute ontstekingsreacties welke beperkt is tot de weke delen. Hiermee worden spieren, organen en weefsels bedoeld, ofwel alles behalve botten.

Dosering:
Hond en kat: 2 maal daags 1,5-3 mg/kg
Gedurende 3 tot 5 dagen ingeven.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Braken en diarree.

Contra-indicatie: Niet bij maagdarmzweren, lage bloeddruk of slechte vaatvulling, niet bij dracht of dieren jonger dan 6 weken oud. Niet in combinatie met andere ontstekingsremmers.

 

 

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.