Tip: Zo knip je de nagels van je konijn

Konijnen die veel tijd in een hok of binnen doorbrengen, krijgen lange nagels. Deze moeten eens in de 2 tot 3 maanden geknipt worden. Doe je dit niet, dan kunnen de nagels een probleem vormen voor het dier. Een konijn met te lange nagels kan niet goed lopen. Daarnaast kunnen de nagels ingroeien of kunnen er andere problemen ontstaan, zoals pijnlijke zweren. Gelukkig kun je dit makkelijk voorkomen door de nagels regelmatig te (laten) knippen.

Rol het konijn in een handdoek om vluchten en spartelen te voorkomen. Zorg eventueel dat er iemand bij is om je te helpen met vasthouden.

Knip Vervolgens de nagels tot een paar milimeter voor het 'leven'. Heeft je konijn lichte nagels? Dan is het 'leven' goed te herkennen aan een roze streepje. Het knippen doet geen pijn, zoalng er niet in het leven wordt geknipt. Houd de haargrens aan als veilige rand.

Heeft je konijn donkere nagels? Schijn dan met een zaklamp van achteren door de nagel en het 'leven' zal als een soort schaduw te zien zijn. Laat de nagels bij twijfel door de dierenarts knippen.

Tip: Oefen bij het knippen van donkere nagels eerst voorzichtig wat druk uit met het nagelschaartje voordat je daadwerkelijk de nagel afknipt. Als het konijn hier sterk op reageert, heb je te kort geknipt.

Te ver geknipt?
Per ongeluk toch te ver geknipt? Stop het bloeden dan met een gaasje of doop de teen in wat talkpoeder. Wanneer het bloeden niet vanzelf stopt of als je twijfelt, neem dan contact op met de dierenarts.

Bron: Hart voor dieren maart 2019

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.