Terra-cortril oogzalf

Werkzame stof: Oxytetracycline, Hydrocortisonacetaat en Polymyxine B.

Indicatie: Behandeling van allergische en bacteriële aandoeningen van het oog.

Dosering: 4 maal daags op het oog aanbrengen.

Doeldier: Hond, Kat

Bijwerkingen: Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Contra-indicatie: Hoornvliesbeschadigingen, te hoge oogboldruk (Glaucoom), virale-of schimmelinfecties van het oog.

Opmerking: Terra-cortril is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Bewaarcondities: Na openen 1 maand houdbaar. Bewaren beneden 25ºC, niet in de koelkast.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.