Terazosine

Werkzame stof: terazosine.

Indicatie: niet kunnen plassen door verkramping van de plasbuis.

Dosering:
Hond: 2 maal daags 0,25-0,5mg/kg
Kat: 2 maal daags 0,5mg/kg

Doeldier: hond en kat.

Toedieningswijze: tablet ingeven of mengen door het voer.

Bijwerkingen: misselijkheid, diarree, constipatie.

Contra-indicatie: Hartproblemen, lage bloeddruk, verminderde leverfunctie, voorzichtig doseren bij chronisch nierlijden. Onvoldoende bekend over gebruik bij dracht of melkgift.

Overdosering: hyper-activiteit, snelle hartslag of shock. Duizeligheid en slaperigheid.

Bewaring: beneden 25ºC.

Opmerking: Terrazosine is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.