Terazosine

Werkzame stof: terazosine.

Indicatie: niet kunnen plassen door verkramping van de plasbuis.

Dosering:
Hond: 2 maal daags 0,25-0,5mg/kg
Kat: 2 maal daags 0,5mg/kg

Doeldier: hond en kat.

Toedieningswijze: tablet ingeven of mengen door het voer.

Bijwerkingen: misselijkheid, diarree, constipatie.

Contra-indicatie: Hartproblemen, lage bloeddruk, verminderde leverfunctie, voorzichtig doseren bij chronisch nierlijden. Onvoldoende bekend over gebruik bij dracht of melkgift.

Overdosering: hyper-activiteit, snelle hartslag of shock. Duizeligheid en slaperigheid.

Bewaring: beneden 25ºC.

Opmerking: Terrazosine is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.