Sulfasalazine

Werkzame stof: Sulfasalazine.

Indicatie: Colitis, ofwel dikke darm ontsteking.

Dosering:
Hond: 2 tot 3 maal daags 15-30 mg/kg. 1 tablet per 20-25 kg.
Kat: 2 tot 3 maal daags 10-20 mg/kg

Doeldier: Hond.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Overgevoeligheid voor medicatie, keratitis sicca (droge ogen, veel knipperen), polyarthritis (ontsteking van gewrichten, plots kreupel lopen). Braken, koorts, huidontstekingen, beenmergdepressie.

Contra-indicatie: Nier of lever aandoeningen, dracht.

Opmerking: oppassen in combinatie met schildklier en hartmedicatie.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.