Stomorgyl

Bijsluiter fabrikant stomorgyl 2mg en 10mg

Werkzame stof: Spiramycine, metronidazol.

Indicatie: bacteriële infecties in mondholte, speekselklieren, huid of osteomyelitis, veroorzaakt door spirochaeten, fusobacteriën en gram positieve kokken. Aanvullende behandeling bij infecties van het spijsverteringskanaal en parasitisme bijvoorbeeld bij giardia.

Dosering:
Stomorgyl 2mg: 1 maal daags 1 tablet per 2 kg lichaamsgewicht.
Stomorgyl 10 mg: 1 maal daags 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht.

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: in zeldzame gevallen braken, kwijlen bij katten.

Contra-indicatie: niet gebruiken bij leveraandoeningen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.