Spasmoglucinol

Werkzame stof: Phloroglucinol.

Indicatie: Anti-spasme van de blaas, bij veel persen op urine bij bijvoorbeeld blaasontsteking.

Dosering:
Hond:
2 maal daags 1 tablet per 10 kg

Kat:
2 maal daags 1 tablet per kat

Bijwerkingen: Sloomheid

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.