Salazosulfa

Bijsluiter fabrikant

Werkzame stof: Sulfasalazine.

Indicatie: Colitis, ofwel dikke darm ontsteking.

Dosering:
Hond: 2 tot 3 maal daags 15-30 mg/kg. 1 tablet per 20-25 kg.
Kat: 2 tot 3 maal daags 10-20 mg/kg

Doeldier: Hond.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Overgevoeligheid voor medicatie, keratitis sicca (droge ogen, veel knipperen), polyarthritis (ontsteking van gewrichten, plots kreupel lopen). Braken, koorts, huidontstekingen, beenmergdepressie.

Contra-indicatie: Nier of lever aandoeningen, dracht.

Opmerking: oppassen in combinatie met schildklier en hartmedicatie.