Rimadyl

Bijsluiter fabrikant

Werkzame stof: Carprofen.

Indicatie: Pijnstilling en ontstekingsremming. Voor acute en chronische aandoeningen van het locomotie-apparaat en voor andere acute en chronische pijn.

Toedieningswijze: oraal, mag met eten.

Doeldier: hond.

Dosering: 1 maal daags 4 mg/kg of 2 maal daags 2 mg/kg.

Bijwerkingen: Maagzweren, darmzweren, braken met bloed, nierfalen.

Contra-indicatie: Hart-lever-nierlijden. Dracht. Maagdarmzweren.

Opmerking: Niet combineren met andere pijnstillers!!

Het beste is om altijd proberen af te bouwen. Wanneer de klinische reactie goed blijft kan afgebouwd worden naar 1 maal daags 2mg/kg.

Let goed op: Rimadyl zijn smakelijke tabletten en worden dus door zowel hond als kat graag gegeten. Bewaar ze dus op een veilige plek. Neem direct contact op met een dierenarts bij overmatige inname.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.